Feng Shui

Człowiek i zmiany zachodzące wokół niego w czasie i przestrzeni, zorganizowanie przestrzeni, jej funkcjonalność i estetyka. Połączenie tych elementów daje obraz specyfiki sztuki, sztuki świadomego kształtowania i aranżacji przestrzeni człowieka, sztuki znanej jako Feng Shui.

To, co starożytni w Chinach, około dwóch tysięcy lat temu nazwali Feng Shui (pierwotna nazwa Kan Yu), dziś nazwalibyśmy psychologią przestrzeni. Feng Shui to reguły, które zostały opracowane na podstawie obserwacji, doświadczeń i analiz zależności Człowieka i Natury; to zbiór zasad, które pomagają zorganizować przestrzeń człowieka tak, by dobrze się w niej czuł i aby przestrzeń, która go otacza, pozwalała mu wypocząć, cieszyła, tworzyła poczucie bezpieczeństwa, inspirowała oraz wspierała.

Takie indywidualne dopasowanie najbliższego otoczenia (domu i ogrodu, mieszkania, pokoju, biura itd.) do człowieka, do jego potrzeb - bezpośrednio przenosi się na codzienne życie: na nasze dobre samopoczucie, relacje z innymi ludźmi, zdrowie, naszą efektywność w pracy, w domu, ogólne zadowolenie.

To co nas otacza wpływa na każdego z nas w mniejszym lub większym stopniu, niezależnie od naszej woli. Ale to od nas zależy czy to otoczenie będzie pracowało dla nas. Szczęście nasze, że obecnie mamy dostęp do tej wspaniałej wiedzy. Mądrość nasza w tym, by umiejętnie skorzystać z tego, co wypracowały poprzednie pokolenia.

W zakres Feng Shui wchodzi m. in.:

  • rozplanowanie pomieszczeń;
  • wskazanie miejsc odpoczynku, nauki, pracy optymalnych dla poszczególnych osób;
  • wskazanie optymalnych miejsc dla poszczególnych elementów domu;
  • wskazanie układu zapewniającego odpowiedni przepływ pozytywnej "energii";
  • wskazanie potencjalnych zagrożeń i sposobów ich niwelowania;
  • rozplanowanie umeblowania i oświetlenia;
  • wskazanie odpowiedniego charakteru poszczególnych części mieszkania / lokalu z uwzględnieniem stylistycznych preferencji;
  • wskazanie gamy odpowiednich kolorów;
  • dobór dodatków dekoracyjnych;
  • wskazanie sposobu odpowiedniego zagospodarowania otoczenia.


Naturalne kształty
Wybierając działkę budowlaną należy zwrócić baczną uwagę na jej kształt. Działka powinna być foremna, najlepsze są kwadraty i prostokąty, niepożądane wszelkie uskoki i kształt trójkąta. Feng shui jest nauką zajmującą się przepływem i koncentrowaniem energii. Wybór takich form działek uzasadnia najlepszym, najkorzystniejszym dla człowieka skupieniem energii. Racjonaliści dodadzą, że foremna działka była zawsze łatwiejsza do obrony przed nieprzyjacielem. Z estetycznego punktu widzenia ogrodzenie o regularnym kształcie znacznie piękniej się prezentuje, niż łamany płot. Sprawia wrażenie porządku, harmonii, jednym słowem przemyślanej organizacji otoczenia. Najlepiej, gdy teren, na którym chcemy zbudować dom, jest lekko wyniesiony. I w tym przypadku sprawdzi się praktyczna zasada każąca budować na niewielkich pochyłościach po to, aby woda opadowa miała gdzie spłynąć i nie podmywała fundamentów.

Zachowanie proporcji
Dużym błędem jest osadzanie dużego domu na małej działce i odwrotnie. Dom to nie tylko budynek mieszkalny, ale i jego otoczenie, które ma podstawowy wpływ na sposób wypoczynku człowieka, regenerację sił do pracy. Budynkowi powinien więc towarzyszyć ogród kojąco wpływający na psychikę mieszkańców. Zbyt duża działka w stosunku do domu także nie jest korzystna, gdyż budynek zagubi się na niej jak w lesie. Jego mieszkańcy tracą wówczas poczucie bezpieczeństwa.
Spokoju domowników wg starej chińskiej nauki strzeże symboliczny czarny żółw, znajdujący za domem. W rzeczywistości oznacza to np. lekko wzniesiony teren i/lub solidne ogrodzenie - tzw. plecy domu, jego oparcie, które nie powinno być odkryte. Zasada bezpieczeństwa za plecami wynika z obserwacji psychiki człowieka. Chińczycy przetransponowali ją na kształtowanie przestrzeni. Dom powinien być przede wszystkim bezpieczny. Jak rycerz w lewej dłoni dzierży tarczę obronną, tak i na lewo od wejścia domu powinny znajdować się wyższe budynki lub wysokie drzewa symbolizowane w nauce feng shui przez lazurowego smoka. Po prawej stronie jest miejsce na niskie budynki (garaż) lub krzewy. Teren przed wejściem natomiast powinien zostać otwarty. Jeśli się wychodzi z domu powinno się mieć otwarte horyzonty, perspektywę przed sobą. Człowiek otrzymuje wówczas energię do działania.

Słońce i woda
Podobnie jak działka, tak i dom powinien być zbudowany na planie foremnej figury, najlepiej kwadratu lub prostokąta. Te kształty są najbardziej przyjazne dla mieszkańców. Natomiast zwrócenie domu w określonym kierunku świata jest sprawą indywidualną i wynika z tzw. wzoru energetycznego człowieka. Uniwersalną zasadą jest pamiętanie, aby na drzwi wejściowe padało światło słoneczne. Chińczycy uważają, że to dostarcza energii, która wiąże się z radością i pomyślnością domowników. Ogród natomiast powinien rozpościerać się na powierzchni od wschodu do zachodu słońca.
Dobrze jest, kiedy przed domem jest woda - fontanna, zadbane oczko wodne. Woda to pozytywny element krajobrazu, przyciąga szczęście, wywołuje dobre uczucia. Potrzebujemy wody, od zarania dziejów człowiek osiedlał się przy źródłach wody, która dostarczała mu także pożywienia, ochraniała, była drogą transportu. Człowiek może godzinami przeglądać się w wodzie, to go uspokaja i mobilizuje do działania.
Wszystkie te zasady, odpowiednio zinterpretowane, można odnieść do budynków wielorodzinnych, całych wiosek i miast. U podnóża woda, za plecami wzniesienie - tak przez całe lata sytuowano bezpieczne siedliska ludzkie.
Zauważmy, że tak jest usytuowany zamek na Wawelu - w zakolu rzeki, w najwyższym punkcie okolicy. Mówi się, że jest to miejsce mocy. Znawcy feng shui oceniają, że ma idealną koncentrację energii, która sprawiła, że z tego miejsca rozwinął się silny gród. Dla odmiany za plecami Zamku Królewskiego w Warszawie płynie Wisła. Ten budynek nie jest bezpieczny. Choć wielkim wysiłkiem odbudowany, nie może znaleźć godnych siebie lokatorów

Dom na muszce
Pisaliśmy już o uniwersalnych zasadach wyboru działki i osadzeniu na niej domu tak, aby koncentracja energii w danym miejscu najbardziej sprzyjała efektywnej pracy i wypoczynkowi człowieka. Warto zaznaczyć, że wybierając konkretne usytuowanie domu, powinniśmy się wystrzegać miejsc, w których sąsiednie budynki ostrymi krawędziami celują w nowo powstający budynek. Znawcy feng shui niepowodzenia działalności usytuowanej w takim budynku tłumaczą destrukcyjnym działaniem tzw. tnącej energii i przytaczają przykłady nawet znanych instytucji, które nigdy nie mogły się rozwinąć, gdyż przeszkadza im nieodpowiednia lokalizacja. Nikt nie toleruje, aby w niego celować, a dom to nasza obudowa, wciąż czujemy, jakby ktoś miał nas na muszce, zasady harmonijnego kształtowania przestrzeni tłumaczy się typowymi odruchami człowieka.
Wg zasad feng shui niekorzystne działanie mają drzewa rosnące na wprost wejścia. To pierwsza przeszkoda, którą napotyka człowiek wchodząc do danego budynku, dodatkowo rozpraszająca energię. Od lat pewien znakomicie zlokalizowany sklep, przy jednej z głównych ulic handlowych w Krakowie, co kilka miesięcy zmienia użytkownika. Nikomu się w tym miejscu nie wiedzie, ponieważ przed wejściem rośnie duże drzewo. Bardzo niekorzystnie oddziałują również słupy wysokiego napięcia i transformatory zlokalizowane na wprost wejścia, nawet mimo pewnej odległości.
Ruchliwe ulice są odpowiednie dla działalności handlowej, ale nie na mieszkania dla ludzi. Aby efektywnie wypocząć i zregenerować siły do pracy, człowiek potrzebuje spokoju. Nie sprzyja temu ruch wokół. Dynamiczne otoczenie powoduje, że człowiek nie może się wyciszyć. Wystarczy obserwować ten ruch, aby nieświadomie ruszać się razem z otoczeniem. Warto również pamiętać, aby nie sytuować domu, a zwłaszcza wejścia, na wprost ulicy czy drogi, sprawiającej wrażenie, jakby wjeżdżała do budynku. Choć w gęsto zaludnionych miastach nie można sobie pozwolić na grymaszenie w lokalizacji budynku, dobrze jest zrezygnować z sąsiedztwa cmentarza lub szpitala, które nie sprzyjają radosnemu wypoczynkowi.

Podział ze względu na energetykę domowników na ludzi wschodu i zachodu
Zanim inwestor rozpocznie budowę, może już stworzyć potencjalne warunki ku temu, aby dom był harmonijnie wkomponowany w otoczenie, a ludzie dobrze się w nim czuli. Kolejnym krokiem w dążeniu do harmonii przestrzeni jest wybór projektu domu. Przed podjęciem tej życiowej decyzji dobrze jest wykonać indywidualną analizę energetyczną domowników, aby przyporządkować im pomieszczenia, które ze względu na usytuowanie będą dla nich optymalne. Nie wszyscy mają możliwość i nie każdy jest przekonany do celowości tej analizy, ale nie zaszkodzi samodzielnie wykonać taki eksperyment. Eksperci feng shui opracowali matematyczną metodę analizy energetycznej, której efektem jest przypisanie każdego człowieka do grupy wschodu lub zachodu. Nie chodzi tu o cywilizacje, ale kierunki świata. Dla ludzi zachodu najodpowiedniejsze są pomieszczenia zlokalizowane w kierunkach: zachodnim, północno-zachodnim, południowo-zachodnim i północno-wschodnim. Dla grupy wschodu odpowiednio: północnym, wschodnim, południowym i południowo-wschodnim. Jak obliczyć, do której grupy należy konkretny człowiek? Należy zsumować dwie ostatnie cyfry daty urodzenia. Jeśli wynik jest liczbą dwucyfrową sumujemy ją, aby otrzymać jednocyfrową. W przypadku mężczyzn wynik odejmujemy od 10, w przypadku kobiet dodajemy do 5. Tak jak poprzednio, jeśli otrzymaliśmy liczbę dwucyfrową, dodajemy cyfry, aby uzyskać wynik jednocyfrowy. Liczby 2, 5, 6, 7, 8 oznaczają ludzi zachodu.
1, 3, 4, 9 to liczby przypisane do grupy wschodu. Wyposażeni w taką wiedzę, spróbujmy podzielić pomieszczenia, jakie mamy do dyspozycji, pamiętając, że największe znaczenie mają sypialnie, pokoje do pracy oraz salon, który jest przeznaczony do wypoczynku. W odpowiednio zlokalizowanych pomieszczeniach ludzie efektywnie pracują i wypoczywają, dobrze się w nich czują. W strefach niekorzystnych można usytuować schody, łazienkę, toaletę, pomieszczenie gospodarcze nie mające istotnego znaczenia dla samopoczucia domowników. Nie musimy przejmować się lokalizacją kuchni, która jest neutralizatorem niekorzystnego rejonu. Duże znaczenie ma natomiast umiejscowienie drzwi wejściowych symbolizujących szczęście całego domu.

Często zdarza się, że małżonkowie należą do różnych grup i w takim przypadku znalezienie miejsca na sypialnię, salon czy wspólny gabinet odpowiedniego dla obojga małżonków może być bardzo trudne lub niemożliwe. Ale przeprowadzana analiza ma na celu właśnie znalezienie kompromisu i możliwie najlepszego rozwiązania. Jedna z zasad, jakimi się kierujemy mówi, że priorytet ma osoba, której praca ma podstawowe z finansowego punktu widzenia znaczenie dla rodziny. To samo dotyczy sytuacji, gdy trzeba wybrać między ulokowaniem w jego tzw dobrym rejonie rodzica lub dziecka. Z punktu widzenia FS inaczej niż w powszechnie obowiązujących standardach, do których jesteśmy przyzwyczajeni pierwszeństwo ma rodzic, ponieważ to on daje rodzinie zabezpieczenie i wsparcie. Ale w FS nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia. Drugim ważnym celem analizy jest dostosowanie pozostałej przestrzeni tak, by w możliwie najlepszy sposób wspierała pozostałych domowników.